Algemene voorwaarden voor artiesten bij Artiest.nl

– Bepalingen

Artiest.nl is een onderdeel van internetbedrijf JOR.nl en treedt op als advertentiewebsite en adviseur voor artiesten. Personen of samenstellingen daarvan die een artistieke kunst uitvoeren hebben de mogelijkheid lid te worden van Artiest.nl en hun kunsten onder de aandacht te brengen door middel van het plaatsen van een advertentie op Artiest.nl, in de vorm van een volledig gepersonaliseerde pagina die vervolgens wordt doorgelinkt naar de website van de artiest. Tevens heeft elke artiest een eigen contact formulier dat de aanvragen verzend naar het email adres van de artiest. 

– Kosten

Een vermelding kost éénmalig € 150,00 euro exclusief BTW. Er zijn geen kosten bij een aanvraag of boeking.

– Rechten vrije foto’s

De artiest is verplicht foto’s aan te leveren die rechten-vrij zijn, en zonder credits van een fotograaf geplaatst kunnen worden. Bij de aanlevering van de foto’s door de artiest gaat Artiest.nl er van uit dat deze vrij geplaatst kunnen worden. Voor eventuele claims die daaruit voortvloeien, door onrechtmatig gebruik van de foto’s, is Artiest.nl niet aansprakelijk en komen allen voor rekening van de Artiest.

– Informatietekst

Onze SEO experts schrijven voor iedere artiest een unieke tekst. Dit wordt gedaan basis van de informatie die we vinden op de website van de artiest. Wanneer de artiest specifieke wensen heeft qua inhoud van de tekst, dan kunnen deze aangegeven worden per email. De door Artiest.nl geschreven teksten blijven eigendom van Artiest.nl. De teksten, of delen ervan, mogen niet door de artiest of derden worden gebruikt. (dit in verband met duplicate content; voor betere vindbaarheid in Google moeten de teksten uniek zijn)

– Aanpassen van gegevens

Wanneer aanbod, website of contactgegevens van de artiest zijn aangepast ontvangt Artiest.nl daar zo spoedig mogelijk een bericht van per email, zodat deze wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

– Garantie

Lidmaatschap bij Artiest.nl en de daarbij behorende gepersonaliseerde pagina van een artiest geeft in geen enkel geval garantie op boekingen. Het lidmaatschap zal bijdragen aan een geoptimaliseerde vindbaarheid op internet wat in theorie zou kunnen bijdragen aan een verhoging van het aantal boekingen.

– Betaaltermijn

Bij accordering van de overeenkomst  dienen de éénmalige kosten binnen 14 werkdagen te worden voldaan. Na betaling volgt de plaatsing.

– Verantwoordelijkheid

Artiest.nl is niet verantwoordelijk voor het aantal daadwerkelijk verkregen boekingen die de Artiest krijgt naar aanleiding van een link via Artiest.nl. Tevens is Artiest.nl niet aansprakelijk voor de gang van zaken van ieder onderdeel tijdens het boekingsproces tot aan de uitvoering en afhandeling van een boeking. Artiest.nl brengt slechts de websitebezoeker rechtstreeks in contact met de Artiest.

– Geschillen

In het geval de artiest het niet eens is met bepalingen, werkwijzen of betalingen, zal Artiest.nl trachten een overeenstemming te bereiken met de artiest, al dan niet met de tussenkomst van een bemiddelaar. 

– Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

– Klantenservice

De klantenservice van Artiest.nl is bereikbaar tijdens kantooruren via info@artiest.nl en kan worden geraadpleegd voor vragen, advies en wijzigingen die doorgevoerd moeten worden.

– Versie en kopie

Dit is versie 2.0 van de Algemene Voorwaarden van Artiest.nl en is opgesteld op 18 februari 2019. Op aanvraag zijn deze Algemene Voorwaarden per email te ontvangen.