Artiest.nl

Artiest.nl is een ambitieus bedrijf mét jarenlange ervaring in de evenementensector. Met ons uitgebreide netwerk weet Artiest.nl als geen ander wat de impact van een succesvolle show op jouw evenement kan zijn. Het is belangrijk dat je overzichtelijk en zonder poespas kunt kiezen wat écht bij je past. Vanuit deze visie is het platform Artiest.nl geboren.

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam. Naast Artiest.nl werkt ons gepassioneerde team ook aan het partner platform Workshop.nl. Wij zetten onze ervaring in om jou te helpen met het vinden van de perfecte show!

We zijn enorm gedreven om het gehele proces rondom artiesten boekingen makkelijker en transparanter te maken voor iedereen. Daarnaast boeken wij allerlei opkomend en gevestigd talent op de evenementen die wij organiseren. Vanuit deze passie blijven we vernieuwen én spelen we in op hedendaagse trends, zodat je altijd de meest geschikte en actuele artiesten voor jouw gelegenheid vindt op Artiest.nl.

Laat ons jou helpen met het creëren van de meest waardevolle herinneringen!