Retourneren

Let op: deze pagina geldt enkel voor onze eigen Artiest.nl webshop producten zoals lesmateriaal en merchandise. Voor (het boeken van) artiesten raden wij aan om onze Algemene Voorwaarden te bekijken.

Product ruilen?

Jouw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@artiest.nl. Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product. Wanneer je een geboekte artiest wilt wijzigen of annuleren, dan wijzen wij je graag op Artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden. Onderaan dit artikel is Artikel 13 verder gespecificeerd.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@artiest.nl. We proberen dan de bestelling nog voor je te wijzigen.

Artikel 13 uit Algemene Voorwaarden voor boekingen op het platform

13.1. Partijen kunnen de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

13.2. De Overeenkomst kan door de Klant uitsluitend tussentijds beëindigd worden, doordat de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht of doordat de Klant de dienst wenst te annuleren, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst kan enkel geannuleerd worden per e-mail naar info@artiest.nl of per brief naar Artiest.nl B.V., Eef Kamerbeekstraat 68, 1095 MP te Amsterdam. Zowel de Aanbieder als de Klant hebben de mogelijkheid de Dienst te annuleren en/of te verplaatsen, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

13.3. Artiest.nl is bij annulering gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

13.3.1. Bij verzoek tot annulering door de Klant korter dan zeven (7) dagen vóór aanvang van de Dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

13.3.2. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan zeven (7) dagen en korter dan dertig (30) dagen wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.

13.3.3. Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan dertig (30) dagen vóór aanvang wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht.

13.3.4. Alsdan de Klant na aanvang van de Dienst de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van de kosten.

13.3.5. Indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zijn de openstaande bedragen direct opeisbaar door Artiest.nl.

13.3.6. De Klant heeft de mogelijkheid de datum waarop de Dienst zou worden uitgevoerd, te verplaatsen naar een andere datum waarop de Dienst beschikbaar is.

13.4. Indien de Aanbieder of Artiest.nl de Dienst annuleert, brengt Artiest.nl de Klant binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk van op de hoogte. De Klant krijgt dan de mogelijkheid aangeboden de Dienst te verplaatsen of te annuleren. Ingeval van annulering door Artiest.nl zal het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen worden terugbetaald.